Комора

Надзорни одбор

Ажурирано 02.06.2017. године

Надзорни одбор Коморе врши контролу законитости рада и пословања у Комори.

Састав Надзорног одбора, који има 5 чланова, утврђује Скупштина Коморе из реда представника чланица Коморе.

Надзорни одбор контролише спровођење Статута и других општих аката Коморе и одлука Скупштине и Управног одбора, коришћење средстава Коморе и њено финансијско пословање, извршење права и обавеза Стручне службе Коморе и рад секретара Коморе и његовог помоћника и обавља друге послове које му стави у задатак Скупштина Коморе и на сопствену иницијативу.

 

ЧЛАНОВИ НАДЗОРНОГ ОДБОРА

 1. Др Горан Ђорђевић, председник
  Дом здравља "Свети Ђорђе" Топола
  Функција у здравственој установи: директор 
 2. Др Живко Врцељ, заменик председника
  Oпшта болница Сремска Митровица
  Функција у здравственој установи: директор
 3. Др Светлана Милтеновић
  Градски завод за јавно здравље Београд
  Функција у здравственој установи: руководилац Центра за информатику и биостатистику у здравству
 4. Др Жељко Стакић
  Спец. бол. за болести штитасте жлезде и болести метаболизма "Златибор"
  Функција у здравственој установи: директор
 5. Др Есидол Перић
  Дом здравља Петровац на Млави
  Функција у здравственој установи: в.д. директор
Ова интернет презентација има валидан XHTML и CSS код, што омогућава преглед у већини савремених претраживача.
Valid XHTML Valid