Адресар

  Списак здравствених установа

  Ажурирано 12.07.2016. године

  Р.
  Б.
  НАЗИВ УСТАНОВЕ МЕСТО
  АДРЕСА
  1 2 3 4
  I Севернобачки управни округ
  1 ДЗ Бачка Топола Бачка Топола Светог Стефана 1
  2 ДЗ Мали Иђош Мали Иђош Занатлијска 1
  3 ЗЈЗ Суботица Суботица Змај Јовина 30
  4 Апотека Суботица Суботица Матије Гупца 26
  5 ДЗ Суботица Суботица Шандора Петефија 7
  6 ОБ Суботица Суботица Изворска 3
  II Средњобанатски управни округ
  7 ДЗ Житиште Житиште И.Л.Рибара 16
  8 ДЗ Нови Бечеј Нови Бечеј Трг Ослобођења 2
  9 ДЗ Сечањ Сечањ Партизански пут бб
  10 ДЗ Нова Црња Српска Црња Патријарха Ареснија Чарнојевића 15
  11 СБ за рехабилитацију Меленци Меленци Бања Русанда бб
  12 СБ за плућне болести Зрењанин Зрењанин Петефијева 4
  13 ЗЈЗ Зрењанин Зрењанин Др Емила Гаврила 15
  14 Апотека Зрењанин Зрењанин Светозара Марковића 2
  15 ДЗ Зрењанин Зрењанин Светосавска 31
  16 ОБ Зрењанин Зрењанин Др Васе Савића 5
  III Севернобанатски управни округ
  17 ДЗ Ада Ада Атиле Јожефа 9
  18 ДЗ Кањижа Кањижа Карађорђева 53
  19 ДЗ Нови Кнежевац Нови Кнежевац Краља Петра I бр. 85
  20 ДЗ Чока Чока Сенћанска 3
  21 СБ за психијатријске болести Нови Кнежевац Нови  Кнежевац Краља Петра I бр. 85
  22 СБ за рехабилитацију Бања Кањижа Кањижа Народни парк бб
  23 ЗЈЗ Кикинда Кикинда Краља Петра I бр.70
  24 Апотека Кикинда Кикинда Браће Татић ГА-4
  25 ДЗ Кикинда Кикинда Ђуре Јакшића 110
  26 ОБ Кикинда Кикинда Ђуре Јакшића 110
  27 ДЗ Сента Сента Бошка Југовића 6
  28 ОБ Сента Сента Карађорђева 64
  29 Апотека Сента Сента Михаља Танчић 2/а
  IV Јужнобанатски управни округ
  30 ДЗ Алибунар Алибунар Трг Слободе 8
  31 ДЗ Бела Црква Бела Црква Јована Поповића бб
  32 ДЗ Ковачица Ковачица Штурова 42
  33 ДЗ Ковин Ковин Трг ослобођења 4
  34 ДЗ Опово Опово Бориса Кидрича 6
  35 ДЗ Пландиште Пландиште Карађорђева 13
  36 СБ за плућне болести Бела Црква Бела Црква Милетићева 55
  37 СБ за психијатријске болести Вршац Вршац Подвршанска 13
  38 СБ за психијатријске болести Ковин Ковин Цара Лазара 253
  39 ЗЈЗ Панчево Панчево Пастерова 2
  40 Апотека Панчево Панчево Карађорђева 2ц
  41 Апотека Вршац Вршац Абрашевићева 32
  42 ДЗ Вршац Вршац Абрашевићева бб
  43 ОБ Вршац Вршац Абрашевићева 1
  44 ДЗ Панчево Панчево Милоша Обреновића 2
  45 ОБ Панчево Панчево Милоша Требињца 11
  V Западнобачки управни округ
  46 ДЗ Апатин Апатин Нушићева бб
  47 ДЗ Кула Кула Трг ослобођења 9
  48 ДЗ Оџаци Оџаци Мостонга 25
  49 ЗЈЗ Сомбор Сомбор Војвођанска 47
  50 Апотека Сомбор Сомбор Венац Радомира Путника 27
  51 ДЗ Сомбор Сомбор Мирна 3
  52 ОБ Сомбор Сомбор Војвођанска 75
  53 Специјална болница за рехабилитацију Апатин Апатин Пригревачка бб
  VI Јужнобачки управни округ
  54 ДЗ Бач Бач Бачка 2
  55 ДЗ Бачка Паланка Бачка Паланка Краља Петра I 26/а
  56 ДЗ Бачки Петровац Бачки Петровац Маршала Тита 6
  57 ДЗ Беочин Беочин Светосавска бб
  58 ДЗ Бечеј Бечеј Браће Тан 3
  59 ДЗ Жабаљ Жабаљ Николе Тесле 66
  60 ДЗ Србобран Србобран Јована Поповића 25
  61 ДЗ Темерин Темерин Народног фронта 82
  62 ДЗ Тител Тител Главна 22
  63 ДЗ Нови Сад Нови Сад Бул.Цара Лазара 75
  64 Завод за трансфузију крви Војводине Нови Сад Нови Сад Хајдук Вељкова 9А
  65 СБ за реуматске болести Нови Сад Нови Сад Футошка 68
  66 ИЗЈЗ Војводине Нови Сад Нови Сад Футошка 121
  67 Институт за онкологију Војводине, С. Каменица Сремска Каменица Пут доктора Голдмана 4
  68 Институт за плућне болести Војводине, С. Каменица Сремска Каменица Пут доктора Голдмана 4
  69 Институт за кардиоваскуларне болести Војводине, С. Каменица Сремска Каменица Пут доктора Голдмана 4
  70 Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Н. Сад Нови Сад Хајдук Вељкова 10
  71 Клиника за стоматологију Војводине, Нови Сад Нови Сад Хајдук Вељкова 12
  72 КЦ Војводине, Нови Сад Нови Сад Хајдук Вељкова 1-9
  73 Завод за здравствену заштиту радника Нови Сад Нови Сад Футошка 121
  74 Завод за здравствену заштиту студената Нови Сад Нови Сад Др Симе Милошевића 6
  75 Завод за антирабичну заштиту Нови Сад Нови Сад Хајдук Вељкова 1
  76 Апотека Нови Сад Нови Сад Руменачка 1
  77 Завод за ХМП Нови Сад Нови Сад Вршачка 28
  78 ДЗ Врбас Врбас Палих Бораца 20
  79 ОБ Врбас Врбас Др Милана Чекића 4
  80 Апотека Врбас Врбас Маршала Тита 78
  VII Сремски управни округ
  81 ДЗ Инђија Инђија Српскоцрквена 5
  82 ДЗ Пећинци Пећинци Јове Негушевића 5-7
  83 ДЗ Рума Рума Орловићева бб
  84 ДЗ Стара Пазова Стара Пазова Владимира Хурбана 2
  85 ДЗ Шид Шид Алексе Шантића 1
  86 СБ за неуролошка и посттрауматска стања Стари Сланкамен Стари Сланкамен Др Боривоја Гњатића 52
  87 ЗЈЗ Сремска Митровица Сремска Митровица Стари шор 47
  88 СБ за рехабилитацију Врдник Врдник Карађорђева 6
  89 Апотека Сремска Митровица Сремска Митровица Светога Димитрија 42/А
  90 ДЗ Ириг Ириг Војводе Путника 5
  91 ДЗ Сремска Митровица Сремска Митровица Стари Шор 65
  92 ОБ Сремска Митровица Сремска Митровица Стари шор 65
  VIII Мачвански управни округ
  93 ДЗ Богатић Богатић Мије Јовановића 25
  94 ДЗ Љубовија Љубовија Војводе Мишића 58
  95 СБ за рехабилитацију Бања Ковиљача Бања  Ковиљача Парк бр.4
  96 ЗЈЗ Шабац Шабац Јована Цвијића 1
  97 Апотека Лозница Лозница Болничка 65
  98 Апотека Шабац Шабац Господар Јевремова 23
  99 ОБ Шабац Шабац Попа Карана 4
  100 ДЗ Шабац Шабац Попа Карана 2
  101 ДЗ Владимирци Владимирци Светог Саве 17
  102 ДЗ Коцељева Коцељева Немањина 8
  103 ДЗ Лозница Лозница Болничка 65
  104 ДЗ Крупањ Крупањ Владе Зечевића 61
  105 ДЗ Мали Зворник Мали Зворник Рибарска 25
  106 ОБ Лозница Лозница Болничка 65
  IX Колубарски управни округ
  107 ДЗ Уб Уб Добросава Симића 1
  108 Апотека Ваљево Ваљево Железничка 12а
  109 ДЗ Лајковац Лајковац Светог Саве бб
  110 ЗЈЗ Ваљево Ваљево Владике Николаја 5
  111 ДЗ Ваљево Ваљево Железничка 12 
  112 ДЗ Осечина Осечина Болничка 13 - 15
  113 ДЗ Љиг Љиг Пут Алемпија Васиљевића бб 
  114 ДЗ Мионица Мионица Кнеза Грбовића 307
  115 ОБ Ваљево Ваљево Синђелићева 62
  X Подунавски управни округ
  116 ОБ "Стефан Високи" Смедеревска Паланка Смедеревска Паланка Вука Караџића 147
  117 Апотека Смедеревска Паланка Смедеревска Паланка Првог Српског Устанка 133
  118 Апотека Смедерево Смедерево Носилаца албанске споменице 5
  119 ДЗ Велика Плана Велика Плана Милоша Великог 110
  120 ДЗ Смедеревска Паланка Смедеревска Паланка Кнеза Милоша 4
  121 Апотека Велика Плана Велика Плана Момира Гајића 2
  122 ОБ Смедерево Смедерево Кнеза Михајла 51
  123 ДЗ Смедерево Смедерево Кнеза Михајла 51
  XI Браничевски управни округ
  124 ДЗ Велико Градиште Велико Градиште Војводе Путника 1
  125 ДЗ Жагубица Жагубица Николе Пашића 22
  126 ЗЈЗ Пожаревац Пожаревац Јована Шербановића 14
  127 Апотека Пожаревац Пожаревац Моше Пијаде 4
  128 ДЗ Жабари Жабари Кнеза Милоша бб
  129 ДЗ Голубац Голубац Трг Палих бораца бб
  130 ДЗ Кучево Кучево Жике Поповића 48
  131 ДЗ Мало Црниће Мало Црниће Стишка бб
  132 ДЗ Пожаревац Пожаревац Јована Шербановића 12
  133 ОБ Пожаревац Пожаревац Братсва и јединства 135
  134 ДЗ Петровац на Млави Петровац на Млави Моравска 2
  135 ОБ Петровац на Млави Петровац на Млави Моравска 2
  XII Шумадијски управни округ
  136 ДЗ Крагујевац Крагујевац Краља Милутина 1
  137 ДЗ Баточина Баточина Кнеза Милоша Обреновића
  138 ДЗ Кнић Кнић Равни гај бб
  139 ДЗ Лапово Лапово Иве Андрића 9
  140 ДЗ Рача Рача Виноградарска бб
  141 ДЗ Топола Топола Бул.Вожда Карађорђа 67
  142 ЗЦ Аранђеловац Аранђеловац Краља Петра И бр. 62
  143 Завод за стоматологију Крагујевац Крагујевац Змај Јовина 32
  144 СБ за рехабилитацију "Буковичка Бања", Аранђеловац Аранђеловац Мишарска бб
  145 КЦ Крагујевац Крагујевац Змај Јовина 30
  146 ИЗЈЗ Крагујевац Крагујевац Николе Пашића 1
  147 Апотека Крагујевац Крагујевац Краља Александра I Карђ. 36
  148 Апотека Аранђеловац Аранђеловац Краља Петра I бр. 62
  149 Завод за ХМП Крагујевац Крагујевац Слободе бб
  150 Завод за здравствену заштиту радника Крагујевац Крагујевац Косовска 4
  XIII Поморавски управни округ
  151 ДЗ Деспотовац Деспотовац Савез бораца 74
  152 ДЗ Свилајнац Свилајнац Жикице Јовановића Шпанца 47
  153 ЗЈЗ Ћуприја Ћуприја Миодрага Новаковића 78
  154 ДЗ Рековац Рековац Јохана Јоханесона бб
  155 ДЗ Јагодина Јагодина Карађорђева 4
  156 ОБ Јагодина Јагодина Карађорђева 4
  157 Апотека Јагодина Јагодина Карађорђева бб
  158 ДЗ Ћуприја Ћуприја Кнеза Милоша бб
  159 ОБ Ћуприја Ћуприја Миодрага Новаковића 78
  160 ДЗ Параћин Параћин Мајора Марка 10
  161 Апотека Параћин Параћин Краља Петра И 69
  162 ОБ Параћин Параћин Мајора Марка 12
  XIV Борски управни округ
  163 ЗЦ Неготин Неготин Бадњевска 4
  164 ЗЦ Кладово Кладово Дунавска 1-3
  165 Апотека Бор Бор Николе Коперника 2-4
  166 ДЗ Мајдампек Мајданпек Капетанска 30
  167 ОБ Мајдампек Мајданпек Капетанска 30
  168 ДЗ Бор Бор Николе Коперника 2-4
  169 ОБ Бор Бор Др Мишовића 1
  XV Зајечарски управни округ
  170 ДЗ Бољевац Бољевац Драгише Петровића 41
  171 ЗЦ Књажевац Књажевац 4.јула бр. 2
  172 ЗЦ Зајечар Зајечар Расадничка бб
  173 СБ за рехабилитацију "Гамзиград" Зајечар Гамзиградска бања Бањски трг  12
  174 ЗЈЗ Зајечар Зајечар Сремска 13
  175 Апотека Зајечар Зајечар Николе Пашића 11-13
  176 ДЗ Сокобања Сокобања Митрополита Михајла 23
  177 СБ за неспецифичне плућне болести "Сокобања", Сокобања Сокобања Војводе Мишића 48
  178 СБ за плућне болести "Озрен" Сокобања Сокобања Насеље Озрен
  XVI Златиборски управни округ
  179 ЗЦ Ужице Ужице Милоша Обреновића 17
  180 СБ за болести штитасте жлезде и болести метаболизма "Златибор" Чајетина Златибор Краљеве воде 30
  181 ЗЈЗ Ужице Ужице Др Веселина Маринковића 4
  182 Апотека Ужице Ужице Димитрија Туцовића 43
  XVII Моравички управни округ
  183 ЗЦ Чачак Чачак Др Драгише Мишовића 205
  184 СБ за рехабилитацију Ивањица Ивањица 13.септембар 78
  185 ЗЈЗ Чачак Чачак Веселина Миликића 7
  186 Апотека Чачак Чачак Градско шеталиште 6
  187 Апотека Горњи Милановац Горњи Милановац Велимира Рајића 42
  188 ДЗ Горњи Милановац Горњи Милановац Тихомира Матијевића 1
  189 ОБ Горњи Милановац Горњи Милановац Војводе Милана 37
  190 ДЗ Чачак Чачак Веселина Миликића 9
  191 ДЗ Ивањица Ивањица 13. септембра бр. 39
  192 ДЗ Лучани Гуча Републике бб
  193 ОБ Чачак Чачак Др Драгише Мишовића 205
  XVIII Рашки управни округ
  194 ДЗ Рашка Рашка Др Јовановића бр.4
  195 ЗЈЗ Краљево Краљево Слободана Пенезића 16
  196 СБ за прогресивне мишићне и неуромишићне болести Нови Пазар Нови Пазар Бањски пут бб
  197 СБ за лечење и рехабилитацију "Меркур" Врњачка Бања Врњачка Бања Бул. Српских ратника 18
  198 СБ за рехабилитацију "Агенс" Матарушка Бања, Краљево Матарушка Бања Жичка бб
  199 Апотека Краљево Краљево Трг српских ратника 30
  200 ДЗ Тутин Тутин Богољуба Чукића бб
  201 ДЗ Врњачка Бања Врњачка бања Краљевачка 21
  202 СБ за интерне болести Врњачка Бања Врњачка бања Осмог марта 12
  203 ДЗ Нови Пазар Нови Пазар Генерала Живковића 1
  204 ОБ Нови Пазар Нови Пазар Генерала Живковића 1
  205 ДЗ Краљево Краљево Југ Богданова 112
  206 ОБ Краљево Краљево Југ Богданова 112
  XIX Расински управни округ
  207 ДЗ Трстеник Трстеник Светог Саве 49
  208 СБ за рехабилитацију "Рибарска Бања", Крушевац Крушевац Рибарска Бања
  209 ЗЈЗ Крушевац Крушевац Војводе Путника 2
  210 Апотека Крушевац Крушевац Ћирила и Методија 34
  211 ДЗ Брус Брус Краља Петра I бр. 9
  212 ДЗ Александровац Александровац Болничка 6
  213 ДЗ Ћићевац Ћићевац Светог Саве 19 А
  214 ДЗ Варварин Варварин Слободе бб
  215 ОБ Крушевац Крушевац Косовска 16
  216 ДЗ Крушевац Крушевац Ћирила и Методија 32
  XX Нишавски управни округ
  217 ДЗ Гаџин Хан Гаџин Хан Милоша Обилића 10
  218 ДЗ Дољевац Дољевац Др Михајла Тимотијевића бб
  219 ДЗ Сврљиг Сврљиг Хаџићева 40
  220 ДЗ Ниш Ниш Војводе Танкосића 15
  221 ДЗ Мерошина Мерошина Цара Лазара 11
  222 ДЗ Ражањ Ражањ Партизанска 145
  223 СБ за психијатрујске болести "Горња Топоница", Ниш Горња Топоница Стевана Синђелића 39
  224 Завод за ХМП Ниш Ниш Војислава Илића бб
  225 Завод за здравствену заштиту радника Ниш Ниш Војислава Илића бб
  226 Завод за здравствену заштиту студената Ниш Ниш Бул. Др З. Ђинђића 52А
  227 Завод за плућне болести и туберкулозу Ниш Ниш Бул. Др З. Ђинђића 83
  228 Завод за трансфузију крви Ниш Ниш Бул. Др З. Ђинђића 48
  229 Завод за судску медицину Ниш Ниш Бул. Др З. Ђинђића 81
  230 Институт за лечење и рехабилитацију "Нишка Бања" Ниш Нишка Бања Српских јунака 2
  231 КЦ Ниш Ниш Бул. Др З. Ђинђића 48
  232 Клиника за стоматологију Ниш Ниш Бул. Др З. Ђинђића 52
  233 ИЗЈЗ Ниш Ниш Бул. Др З. Ђинђића 50
  234 Апотека Ниш Ниш Бул. Др З. Ђинђића 6
  235 ДЗ Алексинац Алексинац Момчила Поповића 144
  236 ОБ Алексинац Алексинац Момчила Поповића 144
  XXI Топлички управни округ
  237 ДЗ Куршумлија Куршумлија Др Мелгарда бр. 1
  238 ДЗ Блаце Блаце Браће Вуксановића 55
  239 Апотека Прокупље Прокупље Ратка Павловића 1
  240 ДЗ Житорађа Житорађа Топличких хероја 55
  241 ДЗ Прокупље Прокупље Ћирила и Методија 4
  242 ОБ Прокупље Прокупље Пасјачка 2
  XXII Пиротски управни округ
  243 ДЗ Бела Паланка Бела Паланка Бранислава Нушића 2
  244 ЗЈЗ Пирот Пирот Кеј бб
  245 Апотека Пирот Пирот Вука Караџића 8, фах 92
  246 ДЗ Бабушница Бабушница Ивице Миладиновића 2
  247 ДЗ Димитровград Димитровград Христо Смирнински 2
  248 ДЗ Пирот Пирот Војводе Момчила бб
  249 ОБ Пирот Пирот Војводе Момчила бб
  XXIII Јабланички управни округ
  250 ДЗ Бојник Бојник Стојана Љубића бб
  251 ЗЈЗ Лесковац Лесковац Максима Ковачевића 11
  252 Апотека Лесковац Лесковац Бул. Ослобођења 98
  253 ДЗ Лебане Лебане Цара Душана 70
  254 СБ за рехабилитацију "Гејзер" Сијеринска Бања, Медвеђа Сијаринска Бања Краља Милана 16
  255 ДЗ Власотинци Власотинце Моше Пијаде 2-4
  256 ДЗ Лесковац Лесковац Светозара Марковића 116
  257 ОБ Лесковац Лесковац Раде Кончара 9
  258 ДЗ Медвеђа Медвеђа Николе Тесле 4
  XXIV Пчињски управни округ
  259 ЗЦ Врање Врање Ј.Јанковића-Лунге 1
  260 ЗЦ Сурдулица Сурдулица Српских владара 111
  261 СБ за плућне болести Сурдулица Сурдулица Српских владара бб
  262 СБ за рехабилитацију Бујановац Бујановац Бујановачка Бања
  263 СБ за рехабилитацију "Врањска Бања" Врање Врањска Бања Краља Петра I бр. 7
  264 ЗЈЗ Врање Врање Ј.Јанковића-Лунге 1
  265 Апотека Врање Врање Стефана Првовенчаног 43
  266 ДЗ Владичин Хан Владичин Хан Николе Тесле бб
  267 ДЗ Бујановац Бујановац Карађорђа Петровића 328
  268 ДЗ Босилеград Босилеград Породин бб
  269 Апотека Бујановац Бујановац Карађорђа Петровића 246
  270 ДЗ Прешево Прешево Ул.15.новембар бр.88
  271 ДЗ Трговиште Трговиште Краља Петра I Карађорђевића  бб
  XXV Косовски управни округ
  272 ДЗ Грачаница Грачаница Видовданска бб
  273 ДЗ Доња Гуштерица Доња Гуштерица 0
  274 ДЗ Косово Поље Косово Поље Село Угљаре бб
  275 ДЗ Обилић Прилужје Краља Петра бб
  276 ДЗ Штрпце Штрпце Штрпце бб
  277 КБЦ Приштина Грачаница Косовска Грачаница бб
  278 Апотека Приштина    
  279 ЗЦ Призрен    
  280 ДЗ Приштина Грачаница  
  281 ДЗ Драгаш    
  282 Апотека Призрен    
  283 ДЗ Исток    
  284 ЗЦ Пећ    
  285 СБ за плућне болести Пећ    
  286 ЗЦ Ђаковица    
  287 Апотека Пећ    
  288 СБ за рехабилитацију Исток    
  XXVIII Косовскомитровачки управни округ
  289 ДЗ Звечан Звечан Бубе Михајловића 1
  290 ЗЦ Косовска Митровица Косовска Митровица Анри Динана 10
  291 Апотека Косовска Митровица Косовска Митровица Ловћенска 20
  292 ЗЈЗ Косовска Митровица Косовска Митровица Анри Динана бб
  XXIX Косовско-поморавски управни округ
  293 Апотека Гњилане Ранилуг Село Ранилуг
  294 ЗЦ Гњилане Шилово 0
  XXX Град Београд
  295 ДЗ Барајево, Београд Барајево Светосавска 91
  296 ДЗ Вождовац, Београд Београд Устаничка 16
  297 ДЗ Врачар, Београд Београд Бојанска 16 
  298 ДЗ Гроцка, Београд Гроцка Српско-грчког пријатељства 17
  299 ДЗ Звездара, Београд Београд Олге Јовановић 11
  300 ДЗ Земун, Београд Земун Рада Кончара 46
  301 ДЗ Лазаревац, Београд Лазаревац Др Ђорђа Ковачевића 27
  302 ДЗ Младеновац, Београд Младеновац Краљице Марије 15
  303 ДЗ Нови Београд, Београд Нови Београд Гоце Делчева 30
  304 ДЗ Обреновац, Београд Обреновац Војводе Мишића 231
  305 ДЗ Палилула, Београд Београд Кнез Данилова 16
  306 ДЗ Раковица, Београд Београд Краљице Јелене 22
  307 ДЗ Савски Венац, Београд Београд Пастерова 1
  308 ДЗ Сопот, Београд Сопот Јелице Миловановић 12
  309 ДЗ Стари град, Београд Београд Симина 27
  310 ДЗ Чукарица, Београд Београд Пожешка 82
  311 СБ за интерне болести Младеновац Младеновац Војводе  Мишића 2
  312 СБ за церебралну парализу и развојну неурологију Београд Београд Сокобањска 17а
  313 Институт за неонатологију Београд Београд Краља Милутина 50
  314 СБ за цереброваскуларне болести "Свети Сава" Београд Београд Немањина 2
  315 Градски завод за ХМП Београд Београд Франше Д Епереа 5
  316 Градски завод за кожно-венеричне болести Београд Београд Џорџа Вашингтона 17
  317 Градски завод за геронтологију Београд Краља Милутина 52/I
  318 ГЗЈЗ Београд Београд Бул. Деспота Стефана 54а
  319 Градски завод за плућне болести и турбекулозу Београд Београд Прешевска 33
  320 СБ за ендемску нефропатију Лазаревац, Београд Лазаревац Др Ђорђа Ковачевића 27
  321 Завод за здравствену заштиту студената Београд Београд Крунска 57
  322 Завод за здравствену заштиту радника МУП-а Београд Београд Дурмиторска 9
  323 СБ за рехабилитацију и ортопедску протетику Београд Београд Бул. Војводе Путника 7
  324 Институт за трансфузију крви Србије Београд Београд Светог Саве 39
  325 СБ за болести зависности Београд Београд Теодора Драјзера 44
  326 Завод за психофизиолошке поремећаје и говорну патологију Београд Београд Краља Милутина 52
  327 Институт за ортопедско-хирушке болести "Бањица" Београд Београд Михаила Аврамовића 28
  328 СБ за психијатријске болести "ДР Лаза Лазаревић" Београд Београд Вишеградска 26
  329 Институт за кардиоваскуларне болести "Дедиње" Београд Београд Хероја Милана Тепића 1
  330 Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије "Др Вукан Чупић" Београд Нови Београд Радоја Дакића 6-8
  331 Институт за ментално здравље Београд Београд Палмотићева 37
  332 Институт за онкологију и радиологију Србије Београд Београд Пастерова 14
  333 Институт за реуматологију Београд Београд Ресавска 69
  334 Институт за рехабилитацију Београд Београд Сокобањска 17
  335 Клиника за рехабилитацију "Др Мирослав Зотовић" Београд Београд Сокобањска 13
  336 Клиника за неурологију и психијатрију за децу и омладину Београд Београд Др Суботића 6а
  337 Универзитетска дечја клиника Београд Београд Тиршова 10
  338 Гинеколошко-акушерска клиника Београд Београд Краљице Наталије 62
  339 КБЦ "Бежанијска коса" Београд Земун Бежанијска коса бб
  340 КБЦ "Др Драгиша Мишовић - Дедиње" Београд Београд Хер.Милана Тепића 1
  341 КБЦ Земун Београд Земун Вукова 9
  342 КБЦ Звездара Београд Београд Димитрија Туцовића 161
  343 КЦ Србије Београд Београд Пастерова 2
  344 Апотека Београд Београд Бојанска 16/IV
  345 ИЗЈЗ Србије "Др Милан Јовановић Батут" Београд Београд Др Суботића 5
  346 Институт за вирусологију, вакцине и серуме "Торлак" Београд Војводе Степе 458
  347 Институт за медицину рада Србије "Др Драгомир Карајовић" Београд Београд Делиградска 29
  348 Завод за биоциде и медицинску екологију Београд Требевићка 16
  Ова интернет презентација има валидан XHTML и CSS код, што омогућава преглед у већини савремених претраживача.
  Valid XHTML Valid