Комора

Скупштина Коморе

Ажурирано 20.02.2017. године

Скупштина Коморе је највиши орган Коморе и чине је, по правилу, директори здравствених установа – чланица Коморе.

Скупштина из својих редова бира председника и заменика председника Скупштине, на период од 4. године .

На основу свог Плана рада, Скупштина опредељује активности и усмерава рад Коморе.

Скупштина доноси: Статут и Пословник о свом раду, Годишњи план, Финансијски план и Годишњи рачун Коморе, утврђује састав Управног одбора и Надзорног одбора, бира и разрешава председника и заменика председника Скупштине и обавља и друге послове утврђене законом, Статутом Коморе и другим општим актима Коморе.

Одређене послове из своје надлежности Скупштина обавља преко својих комисија:

 • Статутарне комисије и
 • Кадровске комисије

Председник Скупштине je Др сци. мед. Дејан Станојевић, директор Специјалне болнице за лечење и рехабилитацију "Меркур" Врњачка Бања.

Заменик председника Скупштине je Др сци. мед. Милорад Јеркан, директор Дома здравља Ниш.

 

Комисије Скупштине

Статутарна комисија

 1. Татјана Настоска, дипл. правник
  Институт за јавно здравље Војводине, Нови сад
  Функција у здравственој установи: 
 2. Љиљана Копитовић, дипл. правник
  Апотека Краљево
  Функција у здравственој установи: помоћник директора за опште правне и кадровске послове
 3. Александар Павлов, дипл. правник
  Дом здравља Нови Сад
  Функција у здравственој установи:
 4. Милета Весковић, дипл.прав
    Дом здравља Горњи Милановац
  Функција у здравственој установи: пом.директора за немедицинска питања
 5. Вукашин Вујичић, дипл.правник 
  Дом здравља Врбас
  Функција у здравственој установи:
 6. Горица Дука, дипл.правник 
  Општа билница Крушевац
  Функција у здравственој установи:
 7. Др Драгана Милошевић
  Дом здравља Инђија
  Функција у здравственој установи:спец. клин. биохемије
 8. Др Мирослав Петковић
  Специјална болница за психијатријске болести "Горња Топоница", Ниш
  Функција у здравственој установи: психијатар
 9.  
  Дом здравља Смедерево
  Функција у здравственој установи:

Kадровска комисија

 1. Др Петар Николић, председник Комисије
  Специјална болница "Гамзиград" Зајечар
  Функција у здравственој установи:директор

 2. Завод за јавно здравље Чачак
  Функција у здравственој установи: 
 3. Др Часлав Недељковић
  Дом здравља Лесковац
  Функција у здравственој установи: пом. директора за медицинска питања

 4. Клинички центар Србије
  Функција у здравственој установи:
 5. Мирјана Видарић, дипл. правник
  Дом здравља Вождовац
  Функција у здравственој установи: помоћник директора за немедицинске послове
 6. Др Верица Будимир
  Дом здравља Зрењанин
  Функција у здравственој установи: начелник службе опште медицине

 7. Специјална болница за рехабилитацију " Меркур" Врњачка Бања
  Функција у здравственој установи: 
 8. Др Уранија Петровић
  Дом здравља Куршумлија
  Функција у здравственој установи: директор
 9. Небојша Драгић, дипл.прав.
  Дом здравља Нови Сад
  Функција у здравственој установи: помоћник директора за правне послове

.  Татјана Настоска, дипл.прав.

     Институт за јавно здравље Војводине Нови Сад

     Функција у здравственој установи: дипл.прав.

     021/4897-890

     E-mail: tatjananastoska@yahoo.com

2.  Љиљана Копитовић, дипл.прав

    Апотека Краљево

    Функција у здравственој установи: пом.дир.за оп.прав. и кадров.послове

    Тел: 036/315-660, фа/ 036/325-900, 063/1060-214,

   E-mail:pravna.sluzba@apotekakraljevo.rs

 

3.  Александра Павлов, дипл.прав.

     Дом здравља Нови Сад

     Функција у здравственој установи: дипл.прав.

     Тел:/  021/4879-074, 064/88-35-197

     E-mail:pavlov.aleksandra@dzns.rs

 

4.  Милета Весковић, дипл.прав.

    Дом здравља Горњи Милановац

    Функција у здравственој установи: пом.дир.за немед.питања

    Тел:032/721-040, фа/032/721-040, E-mail:dz_gm@open.telekom.rs

     E-mail:miletaveskovic@gmail.com

 

5.   Вукашин Вујичић,дипл.прав.

      Дом здравља Врбас

     Функција у здравственој установи:

     Тел:021/7954-454,фа/021/794-480,062/780-252Еmail:dzvr@open.telekom.rs

      Е-vukasin.vujicicn@gmail.com

 

 

6.  Горица Дука, дипл.прав.

    Општа болница Крушевац

    Функција у здравственој установи:

    Тел:037/414-000, фа/ 037/424-039, 037/414-555, 062/263-485

     E-mail.kadrovskasluzba@bolnicakrusevac.org.rs

 

7.  Др Драгана Милошевић

    Дом здравља Инђија

    Функција у здравственој установи: спец.клин.биохемије

    Тел: 022/561-282, фа/022/510-035,069/85-28349,E-mail:dzindjija@neobee.net

     Е-draganam99@yahoo.com

8.  Др  Мирослав Петковић

    Специјална болница за психијатријске болести „Горња Топоница“, Ниш

    Функција у здравственој установи:психијатар

    Тел:018/4294-012,фа/018/601-699,E-mail:pravna@spbtoponica.rs

 

9.

    Дом здравља Смедерево

    Функција у здравственој установи:

Ова интернет презентација има валидан XHTML и CSS код, што омогућава преглед у већини савремених претраживача.
Valid XHTML Valid