Актуелности

  Позив и материјал за 13. седницу Управног одбора Коморе

  Ажурирано 14.09.2017. године

  На основу члана 5. и 6. Пословника о раду Управног одбора Коморе здравствених установа Србије

   

  САЗИВАМ

   

  13. СЕДНИЦУ УПРАВНОГ ОДБОРА

   

  КОМОРЕ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА СРБИЈЕ

   

   

              За ову седницу предлажем следећи

   

   

  ДНЕВНИ РЕД


  1. Усвајање записника са 12. седнице Управног одбора Коморе здравствених установа Србије, одржане 25.05.2017. године;

   

  2. Извештај о активностима Коморе здравствених установа Србије за период  јул- август 2017. године (известиоци: секретар КЗУС Снежана Рашић Ђорђевић и председник УО КЗУС проф. др Георгиос Константинидис);

   

  3. Усвајање закључака Радне групе за решавање питања установа у блокади (известилац: секретар КЗУС Снежана Рашић Ђорђевић);

   

  4. Организација састанка са представницима свих релевантних институција у вези са проблемима финансирања, а посебно установа у блокади (известилац: председник УО КЗУС проф. др Георгиос Константинидис);

   

  5. Разматрање предлога Групације веледрогерија Привредне коморе Србије (известилац: проф. др Георгиос Константинидис);

   

  6. Мере за унапређење функционисања Управног одбора КЗУС;

   

  7. Финансирање КЗУС (разматрање мера за унапређење система финансирања);

   

  8. Разно.

   

   

  Материјал за 1., 3. и 5. тачку дневног реда достављамо Вам у прилогу.

   

   

  Седница Управног одбора Коморе одржаће се 21. септембра 2017. године (четвртак), са почетком у 12,00 часова, у просторијама Коморе здравствених установа Србије у Београду, Хајдук Вељков венац 4-6, III спрат.

   


  Молимо Вас да, уколико на седницу не долази директор из установе чланице, представник који га замењује донесе писмено овлашћење.

   

   

              Молимо Вас да овој седници присуствујете, а у случају спречености јавити на телефоне: (011) 3622-523 или 3622-524.

   


                СЕКРЕТАР  КОМОРЕ                                         ПРЕДСЕДНИК  УПРАВНОГ ОДБОРА

  Снежана Рашић Ђорђевић, дипл. ек., с.р.                          проф. др Георгиос Константинидис

  Ова интернет презентација има валидан XHTML и CSS код, што омогућава преглед у већини савремених претраживача.
  Valid XHTML Valid