Актуелности

  Управни одбор Коморе здравствених установа Србије расправљао о финансијским поблемима у којима се налазе установе и усвојио неколико важних иницијатива у циљу превазилажења потешкоћа

  Ажурирано 27.09.2017. године

  13. седница УО Коморе здравствених установа Србије одржана је 21. септембра  у просторијама КЗУС у Београду (Хајдук Вељков венац 4 -6). Осим чланова Управног одбора, седници је присуствовао и виши саветник у  Министарству здравља Милорад Дубак, као и представници групације веледрогерија Привредне коморе Србије.

   

  Upravni odbor Komore

   

  Управни одбор највећи део свог 13. заседања посветио је различитим аспектима финансијских проблема здравствених установа. У том смислу - разматран је предлог групација веледрогерија Привредне коморе Србије у вези са дуговањима здравствених установа,  могућностима за смањење дуга и превазилажење проблема у будућности. Важан део седнице био је посвећен извештају о активностима Коморе у протеклом периоду,  нарочито питању установа у блокади. Управном одбору предочена је  анализа стања као и  мере које је предложила Радна група за решавање овог проблема. У другом делу седнице било је речи о мерама које би допринеле бољем функционисању  Управног одбора. Такође је разматрано и питање финансирања КЗУС, односно  редовности плаћања доприноса за чланство у Комори.

   

  Седница је почела обраћањем Миомира Николића, председника групације веледрогерија Привредне коморе Србије. Са својим сарадницима, господин Николић предочио је присутнима алармантне податке о увећању дуговања установа ка чланицама групације. Изнет је податак да се дуг здравствених установа ка чланицама групације веледрогерија повећава за 331 милион динара месечно, те да пројекција каже да ће уз овај темпо укупан дуг на крају године достићи 15 милијарди. Оцењујући да је овакво стање неодрживо, Николић је са сарадницима предложио да се групација веледрогерија заједно са Комором здравствених установа  заложи за изналажење начина да се ова тешка ситуација превазиђе. У том смислу предложен је сет краткорочних и дугорочних мера које подразумевају, између осталог, измене Правилника о уговарању здравствене заштите, преиспитивање концепта централизованих јавних набавки (за који је оцењено да је једним делом, посебно у апотекарском сектору генератор проблема), али и промену дела системских решења,  као и равноправнији однос здравствених установа у преговорима са РФЗО.

   

  Милорад Дубак из Министарства здравља  у дискусији по овој тачки дневног реда рекао је да су представници Министарства здравља тражили састанак са представницима Министарства финансија, како би се размотрила могућа решења финансијских проблема установа.  Такође је рекао да је у Министарству здравља оформљена радна група која преиспитује концепт централизованих јавних набавки и покушава да нађе решење за проблеме који су уочени.

   

  Управни одбор Коморе здравствених установа Србије подржао је предлог да се размотри концепт централизованих јавних набавки и преиспитају могућности другачијег начина набавки  и плаћања у односу на досадашњи,  који ствара бројне проблеме.


  Извештај о активностима Коморе у протеклом периоду  такође се у највећој мери односио на финансијске проблеме здравствених установа. Известиоци по овој тачки – секретар Коморе Снежана Рашић Ђорђевић и председник Управног одбора проф. др Георгиос Константинидис упознали су присутне са активностима које је Комора предузела у вези са проблемом установа у блокади (одржано је неколико састанака, анализирани узроци блокада, формирана Радна група и предложене мере за решавање проблема). Управни одбор усвојио је мере које је предложила Радна група задужена за проблем установа у блокади (***списак предложених мера можете наћи ОВДЕ***)  а усвојен је и предлог да се у следећих месец дана иницира састанак са представницима релевантних институција на ту тему (Министарством здравља, Министарством финансија,  Министарством за државну управу и локалну самоуправу, РФЗО, Државном ревизорском институцијом, Групацијом веледрогерија Привредне коморе Србије).

   

  Други део седнице Управног одбора био је посвећен мерама за унапређење рада Коморе. У том смислу, предложено је да  на следећој седници Скупштине Коморе буду предложене замене за оне чланице управног одбора чији представници нису активни у раду (пре свега не долазе на седнице, не плаћају чланарину и не учествују у другим активностима).

   

  Посебно је разматрано и питање финансирања Коморе. Констатовано је да неке чланице своје обавезе не измирују редовно. Председник Управног одбора професор доктор Георгиос Константинидис предложио је да се  Стручна служба ангажује и у непосредним контактима са менаџментом здравствених установа  покуша да појача сарадњу, представи активности Коморе али и обезбеди бољу наплату чланарина.

   

  Председник Управног одбора проф. др Георгиос Константинидис обавестио је присутне да је, у циљу што бољег информисања чланица, Комора здравствених установа Србије покренула „инфо сервис“. Објаснио је да се установама шаљу дневни извештаји са актуелним вестима из области здравства и позвао представнике установа да и сами шаљу информације из својих средина за које процене да би могле бити интересантне и другима.

   

  На самом крају седнице, присутнима  се обратио Бранимир Таталовић, помоћник директора Клиничког центра Војводине за економско – финансијске послове. Он је представио заједничку  иницијативу Института у Сремској Каменици и КЦ Војводине да се изменама законских одредби на бољи начин уреди  могућност здравствених установа да стичу сопствене приходе и располажу њима, како би побољшали положај запослених и установе у целини. Напоменуо је да су до сада установе имале бројне проблеме у покушају да стекну приходе на овај начин због неусаглашености закона и прописа који ову врсту делатности регулишу. Посебно је издвојио део иницијативе који се односи на захтев да, приликом учешћа у пројектима, и рад административних радника који обављају један део посла (везаног за пројекат) буде препознат и вреднован. Управни одбор подржао је и ову иницијативу.

   

  Следећа седница Управног одбора најављена је за крај октобра

  Ова интернет презентација има валидан XHTML и CSS код, што омогућава преглед у већини савремених претраживача.
  Valid XHTML Valid