Актуелности

  У Комори здравствених установа Србије одржан састанак са представницима релевантних институција како би се пронашла решења за установе у блокади

  Ажурирано 12.10.2017. године

  Све више здравствених установа чији су рачуни блокирани

   

  Састанак у вези са проблемом здравствених установа чији су рачуни блокирани, нараслим обавезама према добављачима у здравству али и о финансирању здравствених установа у начелу одржан је у Комори здравствених установа Србије, уз присуство представника Министарства здравља, Министарства државне управе и локалне самоуправе, Републичког фонда за здравствено осигурање, групације веледрогерија Привредне коморе Србије, Фармацеутске коморе, као и представника „блокираних“ установа. Били су позвани и представници Министарства финансија и Државне ревизорске институције, али се нису одазвали.

   

  Blokade ZU

   

   Састанак је сазван у склопу шире иницијативе коју је покренула Комора здравствених установа Србије, а која има за циљ да се детаљно анализирају узроци блокада и нараслих обавеза у установама и да се решавању тог сложеног проблема приступи озбиљно,  темељно и системски.

   

  Проблем здравствених установа чији су рачуни блокирани расте и усложњава се. У овом тренутку 18 установа  је „блокирано“ што значи да  не могу да плате лекове, материјал, струју и остало што им је потребно за нормално функционисање а при том су  у опасности и од принудне наплате, па  могу остати без средстрава за рад. Преко посебног трезорског рачуна, запослени у овим установама добијају плате али је стање блокаде  неодрживо, посебно на дужи рок и ако се има у виду да број установа које су у блокади расте“ оценио је председник Управног одбора Коморе здавствених установа Србије проф др Георгиос Константинидис.

   

  Blokade ZU 1

   

  Остали учесници састанка су се сагласили да је проблем комплексан и да захтева хитно решавање, те да је без ангажмана Министарства финансија и Владе у целини немогуће направити озбиљније помаке. Представници групације веледрогерија изнели су податак да је дуг здравствених установа према чланицама групације тренутно око 100 милиона евра, са тенденцијом раста.

   

  Државни секретар у Министарству здравља  Берислав Векић оценио је да је велики део проблема наслеђен. Навео је пример  болнице у Бору где је  међу запосленима „затекао“ 47 возача.  Векић је рекао да Министарство здравља ради на решењима која ће допринети да систем функционише на бољим основама (увођење система дијагностички сродних група, питање кадрова и сл). Помоћница министра здравља Мирјана Ћирић истакла је да су новим законским решењима предвиђене промене које би требало да реше конфузију и неусаглашености које сада оптерећују систем.

   

  На састанку је представљена детаљна анализа коју је направила КЗУС и из које се виде најчешћи узроци блокада (у великој мери они су у вези са неповољним  начином уговарања са РФЗО – непризнавање фактурисаних услуга и сл).

   

  Светлана Тадин из Републичког фонда за здравствено осигурање у вези с тим рекла је да Фонд располаже ограниченим средствима и да се труди да их распореди на најбољи могући начин. Она је  позвала представнике здравствених установа да током целе године прате своје стање, праве пресеке и предлажу анексе уговора (пријављују како где им средства недостају тако и где имају вишак средстава), како би на време могло да се реагује и правилно прерасподеле средства којима Фонд располаже, а не на крају године када нема могућности да се много интервенише.

   

  Радна група Коморе здравствених установа Србије предложила је  и решења која у првом реду подразумевају – да се све што је фактурисано Фонду а није оспорено призна, али и друге мере које  предвиђају решавање проблема неуговорених радника, активнији ангажман локалних самоуправа у решавању проблема здравствених установа на својој територији и успостављање јасног система рада и контроле менаџмента.

   

  Представници радне групе који су присуствовали састанку истакли су да је у постојећим условима апсолутно немогуће функционисати и навели да се установама због дугова  пописују ултразвучни апарати, возила и сл.  У Дому здравља Ћуприја - запосленима нису оверене здравствене књижице због насталих проблема.

   

  Државни секретар у Министарству државне управе и локалне самоуправе Бојан Стевић најавио је да ће у оквиру тог министарства посебно бити размотрено питање установа у блокади и да ће сагледати како могу да се укључе у решавање проблема.

   

  На састанку је је постигнут висок степен сагласности. Генерални закључак је да без ангажмана свих институција (укључујући Министарство финансија) проблем установа у блокади и презадужених установа не може да буде решен. Ово је „државни проблем“ и захтева здружен ангажман свих релевантних субјеката. Учесницу су најавили да ће у оквиру својих ресора и овлашћења посветити решавању.

   

   Уколико се хитно не интервенише, број „блокираних“ и презадужених установа ће расти те ће и пружање здравствене заштите грађанима и здравље друштва у целини бити под великим знаком питања – закључено је у Комори здравствених установа Србије

  Ова интернет презентација има валидан XHTML и CSS код, што омогућава преглед у већини савремених претраживача.
  Valid XHTML Valid