Актуелности

  Позив и материјал за 15. седницу Управног одбора Коморе

  Ажурирано 28.02.2018. године

  На основу члана 5. и 6. Пословника о раду Управног одбора Коморе здравствених установа Србије

   

   

  САЗИВАМ

  15. СЕДНИЦУ УПРАВНОГ ОДБОРА

  КОМОРЕ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА СРБИЈЕ

   

              За ову седницу предлажем

   

  ДНЕВНИ РЕД 

   

  1. Усвајање записника са 14. седнице Управног одбора Коморе здравствених установа Србије, одржане 06.12.2017. године;

   

  2. Утврђивање предлога Извештаја о раду Коморе за 2017. годину (известилац:Снежана Рашић Ђорђевић);

   

  3. Утврђивање предлога Извештаја о финансијском пословању Коморе за 2017. годину (известилац: Снежана Рашић Ђорђевић):

   

         - извршење Финансијског плана Коморе за 2017. годину,

   

         - Биланс стања, Биланс успеха, Статистички извештај,

   

         - Напомене уз финансијске извештаје,

   

         - доношење Одлуке о усвајању завршног рачуна за 2017. годину,

   

         - доношење Одлуке о расподели вишка прихода над расходима по ЗР за 2017. г;

   

  4. Утврђивање предлога Плана рада Коморе за 2018. годину (известилац: Снежана Рашић Ђорђевић);

   

  5. Утврђивање предлога Финансијског плана Коморе за 2018. годину (известилац: Снежана Рашић Ђорђевић);

   

  6. Усвајање Извештаја о попису имовине и обавеза Коморе здравствених установа Србије са стањем на дан 31.12.2017. године (известилац: Драга Корићанац);

   

           - доношење Одлуке о попису;

   

  7. Усвајање Извештаја Уредништва часописа "Здравствена заштита" за 2017. годину и усвајање Програмске оријентације и Плана издавања часописа "Здравствена заштита" у 2018. години (известилац: проф. др Христо Анђелски);

  8. Разно.

   

              Материјал за 1-7 тачке дневног реда достављамо Вам у прилогу. 

   

  Седница Управног одбора Коморе одржаће се 07. марта 2018. године (среда), са почетком у 12,00 часова, у просторијама Коморе здравствених установа Србије у Београду, Хајдук Вељков венац 4-6, III спрат.

   

  Молимо Вас да, уколико на седницу не долази директор из установе чланице, представник који га замењује донесе писмено овлашћење.

   

  Молимо Вас да овој седници присуствујете, а у случају спречености јавити на телефоне: (011) 3622-523 или 3622-524.

   

   

                 СЕКРЕТАР                                                ПРЕДСЕДНИК  УПРАВНОГ ОДБОРА

  Снежана Рашић Ђорђевић, дипл. ек.                           проф. др Георгиос Константинидис

  Ова интернет презентација има валидан XHTML и CSS код, што омогућава преглед у већини савремених претраживача.
  Valid XHTML Valid