Актуелности

  Позив и материјал за 3. седницу Скупштине Коморе

  Ажурирано 14.03.2018. године

  На основу чл. 7. и 10. Пословника о раду Скупштине Коморе здравствених установа Србије

   

  С А З И В А М  


  3. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ КОМОРЕ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА СРБИЈЕ   За ову седницу предлажем

   

   

   Д Н Е В Н И  Р Е Д

   

  1. Усвајање записника са 2. седнице Скупштине Коморе здравствених установа Србије, одржане 23.03.2017. године;

   

  2. Усвајање Извештаја о раду Коморе за 2017. годину;

   

  3. Усвајање Извештаја о финансијском пословању Коморе за 2017. годину;

   

  4. Усвајање Плана рада Коморе за 2018. годину;

   

  5. Усвајање Финансијског плана Коморе за 2018. годину;

   

  6. Разно.

   

  Седница Скупштине Коморе одржаће се 23. марта 2018. године (петак), са почетком у 12,00 часова, у Дому здравља Ниш у Нишу, ул. Војводе Танкосића 15.


  На седницу Скупштине Коморе позвани су и представници Министарства здравља и Републичког фонда за здравствено осигурање.


  Молимо Вас да, уколико на седницу не долази директор из установе чланице, представник који га замењује донесе писмено овлашћење.


  Молимо Вас да овој седници присуствујете, а у случају спречености јавити на телефоне: (011) 3622-523 или 3622-524.

   

  У прилогу Вам достављамо материјале за тачке 1, 2, 3, 4 и 5 предложеног дневног реда.

   

  Овде можете преузети материјал за 3. седницу Скупштине Коморе.

   

   

                   СЕКРЕТАР                                                                    ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ    

  Снежана Рашић Ђорђевић, дипл. ек.                                              др сци. мед. Дејан Станојевић

  Ова интернет презентација има валидан XHTML и CSS код, што омогућава преглед у већини савремених претраживача.
  Valid XHTML Valid