Актуелности

  Презентације са саветовања одржаног на Златибору од 27. до 29. јуна 2018. године

  Ажурирано 02.07.2018. године

  Овде можете преузети презентације са саветовања одржаног на Златибору од 27. до 29. јуна 2018. године.

   

  1. проф.др Ференц Вицко, државни секретар у Министарству здравља – „Клинички путеви – примена и значај“

   

  2. др Симо Вуковић, ДПРЗС, координатор компоненте 1 Унапређење система финансирања –„Представљање резултата анализе података из болничких установа по систему дијагностички сродних група у 2018.години’’

   

  3. Миљан Љубичић, Институт за јавно здравље „Др Милан Јовановић БАТУТ“ - „Кадрови/нормативи у здравству“

   

  4. Јелена Љубинковић, Министарство државне управе и локалне самоуправе - „Каталог радних места у здравству – измене“

   

  5. Маријана Мићић, директор сектора за контролу РФЗО - „Спровођење контроле уговорених обавеза“ 

   

  6. др Мирјана Узуновић Мако– заменик директора сектора за уговарање здравствене заштите РФЗО - „Уговарање и анексирање здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања“

   

  7. Бранислава Шљиванчанин – консултант ИПЦ - “Специфичне пословне промене у здравственим установама и начин њиховог евидентирања (1.РЕФОРМА БУЏЕТСКОГ РАЧУНОВОДСТВА (увођење обрачунске основе са применом МРС за јавни сектор), 2. Закуп и продаја станова 3.Принудна наплата 4. Нивелација 5.Рефундација трошкова 6. Обуставе запослених)“

   

  8. Мирјана Спасојевић, ДПРЗС - „Представљање пилот пројекта унапређеног финансирања установа примарне здравствене заштите у 2018.години’’

   

  9. Милош Јовић, Управа за јавне набавке - „Јавне набавке, актуелности“

   

  10. Јована Дедић – консултант  ИПЦ - „ПДВ – новине“

  Ова интернет презентација има валидан XHTML и CSS код, што омогућава преглед у већини савремених претраживача.
  Valid XHTML Valid