Актуелности

  Позив и материјал за 17. седницу Управног одбора Коморе

  Ажурирано 04.10.2018. године

  На основу члана 5. и 6. Пословника о раду Управног одбора Коморе здравствених установа Србије

   

  САЗИВАМ

  17. СЕДНИЦУ УПРАВНОГ ОДБОРА

  КОМОРЕ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА СРБИЈЕ

   

              За ову седницу предлажем

   

  ДНЕВНИ РЕД 

   

  1.  Усвајање записника са 16. седнице Управног одбора Коморе здравствених установа Србије, одржане 19.06.2018. године;

   

  2.  Извештај са саветовања „Здравствени систем у Србији – у сусрет променама“, одржаног од 27-29. јуна 2018. године на Златибору (известилац: проф. др Георгиос Константинидис);

   

  3.  Разматрање Информације о финансијском пословању здравствених установа Србије за период 01.01-30.06.2018. године (известилац: Снежана Рашић Ђорђевић);

   

  4.  Уговарање средстава за 2019. годину и одређивање представника Коморе у Комисији РФЗО за уговарање  (известилац: проф. др Георгиос Константинидис);  

   

  5.  Активности везане за часопис „Здравствена заштита“ (известилац: Снежана Рашић Ђорђевић и Маријана Стојановић);

   

  6.Разно.

   

              Материјал за 1. и 3. тачку дневног реда достављамо Вам у прилогу. 

   

  Седница Управног одбора Коморе одржаће се 10. октобра 2018. године (среда), са почетком у 11,00 часова, у просторијама Коморе здравствених установа Србије у Београду, Хајдук Вељков венац 4-6, III спрат.

   

  Молимо Вас да, уколико на седницу не долази директор из установе чланице, представник који га замењује донесе писмено овлашћење.


              Молимо Вас да овој седници присуствујете, а у случају спречености јавити на телефоне: (011) 3622-523 или 3622-524.

   

             СЕКРЕТАР                                                      ПРЕДСЕДНИК  УПРАВНОГ ОДБОРА

  Снежана Рашић Ђорђевић, дипл. ек.                           проф. др Георгиос Константинидис

  Ова интернет презентација има валидан XHTML и CSS код, што омогућава преглед у већини савремених претраживача.
  Valid XHTML Valid